Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800402562ZGWPY022
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 27.07.2018
Datum obnove LEI oznake 09.12.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 09.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
Identifikator subjekta u registru 040018622
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Flaciusova 1
Poštanski broj 52100
Grad Pula
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Flaciusova 1
Poštanski broj 52100
Grad Pula
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000N07HWQFRS844
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 23.07.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 30.09.2018
Razdoblje objave dokumenata 31.10.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 9.12.2020 23:50:54

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000N07HWQFRS844
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 23.07.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 30.09.2018
Razdoblje objave dokumenata 31.10.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 9.12.2020 23:50:54