Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780030W8RRB7ADP349
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 08.12.2017
Datum obnove LEI oznake 08.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 25.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala
Identifikator subjekta u registru 050006535
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Tajnovac 1
Poštanski broj 31500
Grad NAŠICE
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Tajnovac 1
Poštanski broj 31500
Grad NAŠICE
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000A0WHSQ5LAW88
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 06.12.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 24.06.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 1.7.2020 10:08:48

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000A0WHSQ5LAW88
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 06.12.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 24.06.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 1.7.2020 10:09:23