Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780030R7DY5JKQOH78
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 11.08.2022
Datum obnove LEI oznake 11.08.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 11.08.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DW Reusables Hum dioničko društvo za preradu i promet plastičnih masa
Identifikator subjekta u registru 080021501
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Hum na Sutli 123
Poštanski broj 49231
Grad Hum na Sutli
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Hum na Sutli 123
Poštanski broj 49231
Grad Hum na Sutli
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca