Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780030LE3NEREP2280
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 08.06.2018
Datum obnove LEI oznake 08.06.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, reciklažu i usluge
Identifikator subjekta u registru 070068018
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa PAVLEKA MIŠKINE 64C
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa PAVLEKA MIŠKINE 64C
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca