Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780030J4KK82Y41O61
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 11.07.2018
Datum obnove LEI oznake 11.07.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 10.06.2019

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PZC VARAŽDIN d.d. za građevinarstvo, održavanje i zaštitu cesta
Identifikator subjekta u registru 070048718
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 25
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 25
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca