Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780030G7VR7Q7RC098
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 17.01.2018
Datum obnove LEI oznake 17.01.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 17.01.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Otvoreni investicioni fond FIMA PROACTIVE
Identifikator subjekta u registru 5/0-44-2389/5-07
Naziv registra Registar društava za upravljanje investicionim fondovima
Pravni oblik subjekta ostalo
Pravna nadležnost Srbija
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA FIMA INVEST AD BEOGRAD
LEI vezanog subjekta 747800A0JB3R2Z06TU51
Potvrđeno kod Registar društava za upravljanje investicionim fondovima (RA000684)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Bulevar Mihaila Pupina 10a/II-4
Poštanski broj 11070
Grad Beograd
Država Srbija

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bulevar Mihaila Pupina 10a/II-4
Poštanski broj 11070
Grad Beograd
Država Srbija

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800A0JB3R2Z06TU51
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 05.04.2007 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 08.01.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020. 15:34:05

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800A0JB3R2Z06TU51
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 05.04.2007 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 08.01.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020. 15:34:05