Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780030A0CRRPS60V32
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.02.2019
Datum obnove LEI oznake 22.02.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CONTENTIO d.o.o. za poslovne usluge
Identifikator subjekta u registru 080773177
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Stjepana Tomaševića 7
Poštanski broj 10410
Grad Velika Gorica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Stjepana Tomaševića 7
Poštanski broj 10410
Grad Velika Gorica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca Tvrtka (d.o.o.) je u vlasništvu dviju fizičkih osoba u omjeru 50:50. Ne postoji matica, to jest društvo koje ima vlasnički udio u tvrtki.

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca Tvrtka (d.o.o.) je u vlasništvu dviju fizičkih osoba u omjeru 50:50. Ne postoji matica, to jest društvo koje ima vlasnički udio u tvrtki.