Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780020W4TD9W9WZ489
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.07.2022
Datum obnove LEI oznake 06.03.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 06.03.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Geoprojekt dioničko društvo za geodeziju i geoinformatiku, projektiranje infrastrukture i okoliša, proizvodnju kamenih granulata i galanterije
Identifikator subjekta u registru 040040263
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Nova cesta 224/2
Poštanski broj 51410
Grad Opatija
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Nova cesta 224/2
Poštanski broj 51410
Grad Opatija
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca