Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780020QBTDVQBFE582
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 19.06.2018
Datum obnove LEI oznake 19.06.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 04.03.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Ministarstvo finansija Republike Srpske
Identifikator subjekta u registru SL.GL. 118/08
Naziv registra Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Bosna i Hercegovina
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (RA000692)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca