Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780020NA538POD3947
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 21.08.2019
Datum obnove LEI oznake 21.08.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 21.08.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PASTOR INŽENJERING d.d.
Identifikator subjekta u registru 080107332
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Novačka Cesta 2
Poštanski broj 10437
Grad Rakitje
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Novačka Cesta 2
Poštanski broj 10437
Grad Rakitje
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca