Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780020MENQ1J3MB850
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.06.2020
Datum obnove LEI oznake 04.06.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 04.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DOT-COM društvo s ograničenom odgovornošću za izdavaštvo i pružanje internet usluge
Identifikator subjekta u registru 080854952
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kralja Držislava 2
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kralja Držislava 2
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca