Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780020GFZJ50Z9AI73
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.02.2023
Datum obnove LEI oznake 17.02.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 05.01.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta SIGMAT d. o. o. za proizvodnju, inženjering i trgovinu
Identifikator subjekta u registru 050003670
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Gromačnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 35
Poštanski broj 35252
Grad Sibinj
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Gromačnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 35
Poštanski broj 35252
Grad Sibinj
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca