Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780020GBC2GC68FX59
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 09.03.2018
Datum obnove LEI oznake 09.03.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 19.02.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta P & E društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i promidžbu, turistička agencija
Identifikator subjekta u registru 040165892
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Šojska 27 H
Poštanski broj 51221
Grad Kostrena
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Šojska 27 H
Poštanski broj 51221
Grad Kostrena
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca