Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800208BMWBPCU4061
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 25.07.2018
Datum obnove LEI oznake 25.07.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 14.06.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AMPLITUDO d.d. za građevinarstvo, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 030085974
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Gundulića 5
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Gundulića 5
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca