Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800207A9RZ7XLCD86
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 07.12.2017
Datum obnove LEI oznake 07.12.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 06.12.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DICENTRA d.o.o. za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 030014893
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Vijeća Europe 36
Poštanski broj 32000
Grad Vukovar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vijeća Europe 36
Poštanski broj 32000
Grad Vukovar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca