Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478002023KSFP7TAS43
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.07.2018
Datum obnove LEI oznake 10.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 10.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta UNION NET dioničko društvo za zastupanje inozemnih tvrtki
Identifikator subjekta u registru 081025051
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Radnička cesta 47
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Radnička cesta 47
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca