Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780010E049VSSLCN61
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.02.2022
Datum obnove LEI oznake 17.02.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VODOMATERIJAL dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu
Identifikator subjekta u registru 030027768
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Sajmište 174
Poštanski broj 32000
Grad Vukovar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Sajmište 174
Poštanski broj 32000
Grad Vukovar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca