Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800108310IBNG3412
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.01.2018
Datum obnove LEI oznake 18.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 18.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MEDIA SOUND j.d.o.o., glazbena produkcija
Identifikator subjekta u registru 040313065
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa 43. Istarske divizije 22
Poštanski broj 52210
Grad Rovinj
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa 43. Istarske divizije 22
Poštanski broj 52210
Grad Rovinj
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca