Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800102D7F52ODL052
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.10.2018
Datum obnove LEI oznake 04.10.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 25.09.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ISKON INTERNET d.d. za informatiku i telekomunikacije
Identifikator subjekta u registru 070003298
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Florijana Andrašeca 20
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Florijana Andrašeca 20
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300V9QSIG4WX4GJ96
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 05.07.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 04.08.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 24.9.2020 9:21:55