Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478001013WBXEY49056
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 15.12.2022
Datum obnove LEI oznake 15.12.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 15.12.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ŠVARČA dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam i putnička agencija
Identifikator subjekta u registru 020000560
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Mala Švarča 155
Poštanski broj 47000
Grad Karlovac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Mala Švarča 155
Poštanski broj 47000
Grad Karlovac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca