Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000Z06HHQ2TGW47
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.03.2017
Datum obnove LEI oznake 07.06.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 23.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HTP KORČULA - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga
Identifikator subjekta u registru 060003996
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Šetalište Frana Kršinića 104
Poštanski broj 20260
Grad Korčula
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Šetalište Frana Kršinića 104
Poštanski broj 20260
Grad Korčula
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća NON_PUBLIC
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća NON_PUBLIC
Referenca