Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000Y0Q8PTQ7W130
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 23.11.2016
Datum obnove LEI oznake 14.02.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 14.02.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta NORD PRODUKT d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 120003758
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Bobovica 8/A
Poštanski broj 10430
Grad Samobor
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bobovica 8/A
Poštanski broj 10430
Grad Samobor
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca