Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000Y0MHPT1P3U66
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 09.06.2017
Datum obnove LEI oznake 09.06.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DUBROVAČKO PRIMORJE Hotelsko-turističko i trgovačko dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 060003494
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Od Svetog Mihajla 12
Poštanski broj 20000
Grad DUBROVNIK
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Od Svetog Mihajla 12
Poštanski broj 20000
Grad DUBROVNIK
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca