Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000Y0CH0RL1UU26
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.03.2017
Datum obnove LEI oznake 02.04.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 25.02.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ICF dioničko društvo za usluge
Identifikator subjekta u registru 081002740
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa BOGOVIĆEVA 4
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa BOGOVIĆEVA 4
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca