Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000X0J87XKFIL77
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.07.2017
Datum obnove LEI oznake 10.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 01.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Hrvatska narodna banka
Identifikator subjekta u registru 03269817
Naziv registra Registar poslovnih subjekata
Pravni oblik subjekta Agencije I druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima (6RD2)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar poslovnih subjekata (RA000686)
Tip valjanosti djelomično potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg hrvatskih velikana 3
Poštanski broj 10002
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg hrvatskih velikana 3
Poštanski broj 10002
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca