Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000X0CHTUO4RO39
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 20.06.2017
Datum obnove LEI oznake 20.06.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta FINVEST CORP dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 040014910
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Gorana Kovačića 24
Poštanski broj 51306
Grad Čabar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Gorana Kovačića 24
Poštanski broj 51306
Grad Čabar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca