Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000W01H2RF10U79
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 29.03.2017
Datum obnove LEI oznake 29.03.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HOTELI BRELA dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 060013762
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 7478000070X8LWJUBX45
Naziv pravnog nasljednika SUNCE HOTELI dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 10.01.2020
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa TRG GOSPE OD KARMELA 1
Poštanski broj 21322
Grad BRELA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa TRG GOSPE OD KARMELA 1
Poštanski broj 21322
Grad BRELA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 7478000070X8LWJUBX45
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 31.10.2006 - 10.01.2020
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 28.02.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 10.1.2020. 13:35:56

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca