Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000V2TB3EALL097
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 30.04.2019
Datum obnove LEI oznake 14.12.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 14.12.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VENDITA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za marketing i turistička agencija
Identifikator subjekta u registru 030160584
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Sokolska 30/F
Poštanski broj 31500
Grad Našice
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Sokolska 30/F
Poštanski broj 31500
Grad Našice
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca