Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000V0JHQ18WXI81
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 20.05.2015
Datum obnove LEI oznake 20.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 16.04.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OTP Osiguranje d.d.
Identifikator subjekta u registru 080690419
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 284
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 284
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Postoje pravne prepreke za objavljivanje podatka o matici
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Postoje pravne prepreke za objavljivanje podatka o matici
Referenca