Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000V04HYSILMU24
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.05.2017
Datum obnove LEI oznake 14.05.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CGS Gamma alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRCGSCUGAMA9
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Miramarska cesta 24
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Miramarska cesta 24
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 7478000090B0D0M0O028
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 24.03.2017 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 13.05.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 13.5.2022. 7:29:14

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca