Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000U2T7C279NW94
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.08.2022
Datum obnove LEI oznake 10.08.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 13.07.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta INOVINE dioničko društvo za trgovinu
Identifikator subjekta u registru 040245735
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Draškovićeva ulica 27
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Draškovićeva ulica 27
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca