Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000U2O655GEQ266
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 30.12.2021
Datum obnove LEI oznake 30.12.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Prosperus Growth, zatvoreni alternativni investicijski fond
Identifikator subjekta u registru HRPSPIUGRWT2
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt PROSPERUS-INVEST d.o.o.
LEI vezanog subjekta 747800E0H4HVARLIPF92
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 23
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 23
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND-MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800E0H4HVARLIPF92
Vrsta veze IS_FUND-MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 15.10.2020 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 28.12.2021 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 28.12.2022. 8:36:59

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca