Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000U0FHQRSAX069
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.04.2017
Datum obnove LEI oznake 04.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva
Identifikator subjekta u registru 080004355
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Aleja Vukovar 4
Poštanski broj 44320
Grad Kutina
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Aleja Vukovar 4
Poštanski broj 44320
Grad Kutina
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca