Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000U02H8SPOWI15
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 12.05.2017
Datum obnove LEI oznake 12.05.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 12.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 070032908
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Fabijanska ulica 33
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Fabijanska ulica 33
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca