Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000T0ZHUWA0DI21
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.08.2017
Datum obnove LEI oznake 13.08.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 30.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Power Logistics EAD
Identifikator subjekta u registru 175227641
Naziv registra Commercial register
Pravni oblik subjekta Ednolichno aktsionerno druzhestvo (EJ06)
Pravna nadležnost Bugarska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Commercial register (RA000065)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa 4, Miko Lakov Str.
Poštanski broj 2180
Grad Etropole
Država Bugarska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa 4, Miko Lakov Str.
Poštanski broj 2180
Grad Etropole
Država Bugarska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca