Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000T0QHW2I7V609
Status registracije Spojen
Datum prve registracije 28.05.2015
Datum obnove LEI oznake 31.05.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 17.07.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BNP Paribas Cardif osiguranje dioničko društvo za osiguranje
Identifikator subjekta u registru 080594187
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 74780000M0GHQ1VXJU20
Naziv pravnog nasljednika Croatia osiguranje d.d.
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 02.07.2018
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Lučića 2/a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Lučića 2/a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 969500VRSFWX7S1P2M29
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 25.05.2017 - 17.07.2018
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata 25.05.2017 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 17.7.2018 8:31:05

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 969500VRSFWX7S1P2M29
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 25.05.2017 - 17.07.2018
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata 25.05.2017 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 17.7.2018 8:31:05