Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000T0LHZNSRL846
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 30.12.2016
Datum obnove LEI oznake 07.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 07.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 42239479988
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Heinzelova 70
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Heinzelova 70
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900K9B0N5BT694847
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 25.03.2002 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 28.12.2020 12:48:17

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300GMPWLFNKRGJM28
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 03.09.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 31.03.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 28.12.2020 12:37:35