Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000T03HOTWCZI34
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 30.05.2017
Datum obnove LEI oznake 30.05.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 17.05.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta RIZ-ODAŠILJAČI, dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 080017652
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa BOŽIDAREVIĆEVA 13
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa BOŽIDAREVIĆEVA 13
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca