Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000S0M040Z0D062
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 07.07.2017
Datum obnove LEI oznake 07.07.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 07.08.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VIP BROKER DILER A. D. PODGORICA
Identifikator subjekta u registru 40065928
Naziv registra Central Registry of Business Entities
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Crna Gora
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Central Registry of Business Entities (RA000455)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BB
Poštanski broj 81000
Grad Podgorica
Država Crna Gora

Adresa sjedišta subjekta

Adresa BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BB
Poštanski broj 81000
Grad Podgorica
Država Crna Gora

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca U vlasničkoj strukturi ne postoji pravno lice čije učešće iznosi toliko da se mora vršiti konsolidacija

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca U vlasničkoj strukturi ne postoji pravno lice sa učešćem koje obavezuje na konsolidaciju