Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000S0JH4RK10U96
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.03.2017
Datum obnove LEI oznake 29.03.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 14.02.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu
Identifikator subjekta u registru 080015097
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Utinjska ulica 48
Poštanski broj 10020
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Utinjska ulica 48
Poštanski broj 10020
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca