Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000S0CHOUV8HI74
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 23.06.2017
Datum obnove LEI oznake 23.06.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 23.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HRVATSKI DUHANI dioničko društvo za uzgoj i obradu duhana
Identifikator subjekta u registru 010052413
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Osječka 2
Poštanski broj 33000
Grad Virovitica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Osječka 2
Poštanski broj 33000
Grad Virovitica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 3157004DM1I78UYK1819
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 23.07.2003 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 20.06.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 213800FKA5MF17RJKT63
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 20.06.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 20.06.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05