Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000S0CHK2JWLI82
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 16.06.2015
Datum obnove LEI oznake 16.06.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 12.06.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MEDIA-COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
Identifikator subjekta u registru 080184023
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa CMP Savica Šanci, Majstorska 5
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa CMP Savica Šanci, Majstorska 5
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca