Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000S02HUVFRK668
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.08.2017
Datum obnove LEI oznake 09.08.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 29.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta EUROCOM d.o.o. za promet roba i usluga
Identifikator subjekta u registru 080197183
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa POD BREGOM 8
Poštanski broj 10255
Grad DONJI STUPNIK
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa POD BREGOM 8
Poštanski broj 10255
Grad DONJI STUPNIK
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca