Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000RFDACJUWZI71
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 14.04.2023
Datum obnove LEI oznake 14.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ZIRAAT BANK MONTENEGRO AD
Identifikator subjekta u registru 40009452
Naziv registra Central Registry of Business Entities
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Crna Gora
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Central Registry of Business Entities (RA000455)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Slobode br.84
Poštanski broj 81000
Grad Podgorica
Država Crna Gora

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Slobode br.84
Poštanski broj 81000
Grad Podgorica
Država Crna Gora

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 213800K5KTZFSUS8MR51
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 20.05.2015 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2023 - 31.12.2023
Razdoblje objave dokumenata 09.04.2024 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 11.4.2024. 7:31:39

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 213800K5KTZFSUS8MR51
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 20.05.2015 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2023 - 31.12.2023
Razdoblje objave dokumenata 09.04.2024 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 11.4.2024. 7:31:39