Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000R0XHH10VC697
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.05.2015
Datum obnove LEI oznake 19.05.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 23.04.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AGRAM LIFE osiguranje, dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 080151945
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trnjanska cesta 108
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trnjanska cesta 108
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca