Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000Q0NHK2O5DU16
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 27.05.2015
Datum obnove LEI oznake 30.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 06.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta EUROHERC osiguranje - dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja
Identifikator subjekta u registru 060012147
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 282
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 282
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca