Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000Q0LH0TDGEO80
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 02.06.2017
Datum obnove LEI oznake 02.06.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 27.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d.d.
Identifikator subjekta u registru 070004039
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Zagrebačka 94
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Zagrebačka 94
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca