Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000Q0E8LX82BC39
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 20.06.2017
Datum obnove LEI oznake 13.12.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PALACE HOTEL ZAGREB d.d.
Identifikator subjekta u registru 080002036
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg Josipa Jurja Strossmayera 10
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg Josipa Jurja Strossmayera 10
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca