Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000P0WHNTXNI633
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 07.06.2017
Datum obnove LEI oznake 10.06.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 10.06.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta LUKA PLOČE, dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju
Identifikator subjekta u registru 090006523
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg kralja Tomislava 21
Poštanski broj 20340
Grad Ploče
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg kralja Tomislava 21
Poštanski broj 20340
Grad Ploče
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca