Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000P0AH0U34HO44
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 20.06.2017
Datum obnove LEI oznake 11.07.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d.
Identifikator subjekta u registru 030041432
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika [""]
Naziv pravnog nasljednika [""]
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Sajmište 113c
Poštanski broj 32000
Grad Vukovar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Sajmište 113c
Poštanski broj 32000
Grad Vukovar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća NON_PUBLIC
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća NON_PUBLIC
Referenca